DORADZTWO

Doradztwo


W ramach działalności doradczej oferujemy w szczególności:

  • doradztwo przy zakładaniu podmiotów gospodarczych w Rosji obejmujące m.in. wybór formy działalności, analizę sytuacji prawnej i podatkowej w FR, obowiązki administracyjne przedsiębiorcy w FR, opracowanie/adaptacja regulaminów wewnętrznych zgodnie z wymogami prawa FR,
  • doradztwo i pomoc w organizacji firm nowopowstających,
  • opracowywanie biznes planów, wniosków kredytowych i leasingowych,
  • sporządzanie analiz finansowych,
  • opracowywanie zasad stosowania rachunkowości finansowej i zarządczej,
  • opracowywanie regulaminów wewnętrznych oraz zasad obiegu dokumentów w firmie,
  • konsultacje księgowe w specyficznych sprawach.