usługi kadrowo-płacowe

doradztwo gospodarcze

rozliczenia podatkowe

analizy finansowe

usługi księgowe

O NAS

KONTAKT

OFERTA


Addor oferuje kompleksowe usługi dla podmiotów gospodarczych w zakresie doradztwa, rachunkowości, administrowania kadrami i płacami, outsourcingu funkcji Dyrektora Finansowego / Głównego Księgowego, usług administracyjnych. Obsługujemy spółki prawa handlowego, spółki cywilne, jednoosobowe działalności gospodarcze oraz fundacje i stowarzyszenia.

Posiadamy uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych potwierdzone certyfikatem wydanym przez Ministerstwo Finansów.

Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Pracujemy na nowoczesnym i stabilnym oprogramowaniu finansowo- księgowym CDN Optima.

Prowadzimy obsługę w języku polskim, angielskim i rosyjskim.