KADRY I PŁACE

Kadry i płace


W ramach administrowania kadrami i płacami oferujemy m.in.:

 • prowadzenie akt osobowych,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej urlopów,
 • kierowanie pracowników na badania lekarskie zgodnie z wymaganiami kodeksu pracy,
 • przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń i rozwiązanie stosunku pracy,
 • przygotowanie świadectw pracy,
 • przygotowanie list płac z uwzględnieniem: zwolnień lekarskich, urlopów, dodatków i potrąceń,
 • przygotowanie miesięcznych rozliczeń podatkowych,
 • obsługa umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło, innych,
 • przygotowanie deklaracji ZUS,
 • przygotowanie informacji dla pracowników na drukach ZUS RMUA,
 • przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników (PIT-11, PIT-8B) i osób zatrudnionych na podstawie innych umów,
 • obsługa obcokrajowców oddelegowanych do pracy w Polsce,
 • doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych,
 • przygotowanie instrukcji płacowych dotyczących wynagrodzeń netto, ubezpieczenia i podatku dochodowego,
 • opracowywanie regulaminów pracy, wynagradzania,
 • dokonywanie przelewów płacowych w imieniu Klienta na podstawie udzielonego upoważnienia.