OUTSOURCING

Outsourcing funkcji Dyrektora Finansowego/Głównego Księgowego


Usługa ta jest skierowana do małych i średnich firm, które potrzebują wsparcia w funkcjach rachunkowości zarządczej, sprawozdawczości lub/i przygotowaniu schematów działania dla swoich pracowników.

 • koordynacja prac istniejącego zespołu księgowego oraz nadzór merytoryczny,
 • sporządzanie raportów zarządczych i sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz międzynarodowymi standardami rachunkowości,
 • sporządzanie grupowych pakietów sprawozdawczych,
 • doradztwo przy zakładaniu i organizacji działów finansowo-księgowych,
 • wdrażanie procedur kontroli wewnętrznej, budżetowania i raportowania,
 • pomoc w przygotowanie budżetu firmy,
 • wdrożenie funkcji budżetowania w firmie,
 • analiza wykonania budżetów i rozliczanie odchyleń,
 • analiza kosztów przedsiębiorstwa oraz projektowanie rozwiązań w zakresie optymalizacji kosztów działalności,
 • wspomaganie przy pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego - aplikacje kredytowe, leasingowe, udział w negocjacjach,
 • weryfikacja dokumentów finansowych w przedsiębiorstwie,
 • opiniowanie umów handlowych pod kątem finansowym.